برگزاری جلسه شورای مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 از ساعت 10 الی 12 جلسه شورای مدیران گروه های علوم پایه با حضور رئیس دانشکده، جمعی از معاونین و مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر عباس ادیب برگزار شد و دستور کار جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir