برگزاری جلسه درون دانشکده ای در راستای تحقق بسته های تحول و نو آوری در آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/04-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 95/3/3 از ساعت 11 الی 12:30 جلسه هماهنگی درون دانشکده ای در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و اجرای اعتبار بخشی موسسه ای برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم احسان پور مسئول محترم تحقق این بسته ها در EDC، جناب آقای کیان مهر مدیر داخلی دانشکده، سرکار خانم دکتر آویژگان کارشناس محترم EDO نسبت به اقدامات لازم در راستای پاسخگویی به استانداردهای اعتبار بخشی برای مسئولین محترم واحد های مختلف دانشکده یا کارشناسان ایشان توضیحات لازم را ارائه نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir