برگزاری جلسه درسنامه دوره کارآموزی و کارورزی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 11:30 روز دوشنبه 10 تیر ماه 98 جلسه بررسی درسنامه دوره کارآموزی و کارورزی گروه جراحی مغز و اعصاب با حضور مدیر و مسؤول درسنامه محترم گروه جراحی مغز و اعصاب، مسؤول دفتر توسعه آموزش و کارشناس درسنامه های دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه در مورد چگونگی تطبیق این درسنامه با برنامه ملی رای زنی گردید. رویکرد دانشکده پزشکی اصفهان به جایگزینی درسنامه واحد هر درس بجای منابع متعدد همان درس است که دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی عهده دار هدایت و برنامه ریزی نشر آن می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir