برگزاری جلسه تهیه راهنمای وب سایت گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 10 روز دوشنبه 97/11/1 جلسه ای برای درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی با حضور مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و کارشناسان آن و مسؤول و کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای راهنمای ثبت اطلاعات که توسط دفتر توسعه آموزش تدوین گردیده است، هماهنگیهای لازم برای ارتقای سطح کیفی و کمی سامانه دانشکده پزشکی انجام گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir