برگزاری جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه 97/9/26 جلسه تدوین درسنامه پاتولوژی عملی با حضور مسوول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر برادران و کارشناس دفتر توسعه آموزش در محل این دفتر برگزار شد. در این جلسه چگونگی و دستورالعملهای تدوین درسنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تدوین درسنامه های دروس دوره آموزش علوم پایه و ICM در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد که تا کنون معدودی از آنها در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تعدادی نیز در دست تدوین و ویرایش است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir