برگزاری جلسه تدوین درسنامه های گروه معارف دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-9:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 9:30 روز دوشنبه 97/8/7 جلسه تدوین درسنامه های دروس گروه معارف در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مسؤول دفتر توسعه آموزش و معاون آموزشی گروه معارف برگزار شد، پیرامون سرفصل ها و چگونگی تدوین درسنامه های آن گروه بحث و تبادل نظر به عمل آمد. این جلسات در راستای مأموریت دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برای تدوین و چاپ درسنامه های دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir