برگزاری جلسه تبیین دستور العمل ارزشیابی دستیاران فوق تخصصی برای ارتقا به سال بالاتر در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری جلسه تبیین دستور العمل ارزشیابی دستیاران فوق تخصصی برای ارتقا به سال بالاتر در تالار دکتر ادیب

 

در راستای اجرای «دستور العمل ارزشیابی دستیاران فوق تخصصی برای ارتقا به سال بالاتر و فراغت از تحصیل و معرفی به آزمون دانشنامه فوق تخصصی» و به منظور تبیین مفاد این دستورالعمل جلسه ای با حضور آقایان دکتر محمد رضا صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه، دکتر محمد حسن امامی رئیس محترم دانشکده پزشکی، دکتر حمید رحیمی مشاور عالی محترم رئیس دانشکده پزشکی و دکتر مجید محمدی زاده معاون محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی و همچنین رؤسای بخشهای فوق تخصصی تربیت کننده دستیار فوق تخصصی و مدیران گروههای مربوطه روز شنبه مورخ 97/8/26 در محل تالار ادیب دانشکده تشکیل شد و مفاد دستورالعمل مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دومین جلسه در این خصوص با حضور آقایان دکتر حمید رحیمی مشاور عالی محترم رئیس دانشکده پزشکی و دکتر مجید محمدی زاده معاون محترم آموزش تخصصی و فوق تخصصی و کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی روز یکشنبه مورخ 97/8/27 در محل تالار ادیب دانشکده تشکیل شد و مفاد دستورالعمل مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir