برگزاری جلسه به مناسبت هفته آموزش در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-9:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به مناسبت هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز سه شنبه مورخ 18/2/97، جلسه صبحانه کاری با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده پزشکی، معاونین محترم آموزشی مراکز آموزشی درمانی ، رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دستیاران ارشد گروه های بالینی در محل تالار دکتر ادیب دانشکده توسط واحد EDO برگزار  و در خصوص چالش های فرآیند ارزشیابی استاد در دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir