برگزاری جلسه بررسی فرآیند پرداخت اضافه کار کارکنان در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 97/5/6 از ساعت 9 الی 10:30 در تالار هشت گوش دانشکده، با حضور معاون محترم اداری و مالی دانشکده، مشاور محترم ایشان  و مدیران محترم حوزه های اجرائی و ستادی دانشکده، جلسه ای به منظور بررسی پیشنهادات در خصوص فرم های شیوه نامه پرداخت اضافه کار کارکنان که توسط حوزه اداری و مالی دانشکده تهیه گردیده بود تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر گردید و جمع بندی نظرات مقرر گردید فرآیند مذکور پس از اصلاح و تکمیل جهت یکسان سازی شیوه پرداخت به حوزه معاونت محترم توسعه دانشگاه پیشنهاد گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir