برگزاری جلسه بررسی درس آداب پزشکی از دروس علوم پایه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعات 13 روز دوشنبه 98/8/21 جلسه بررسی درس آداب پزشکی در ارزشیابی علوم پایه برنامه جدید دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که  مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، قائم مقام مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، و برنامه ریز آموزش دفتر توسعه آموزش حضور داشتند، ضمن بازخورد نظرات دانشجویان پیرامون نحوه ارائه درس آداب پزشکی و بررسی مشکلات آنان بحث و تبادل نظر شد. بررسی و ارزشیابی دروس علوم پایه در راستای اجرای برنامه جدید آموزش دکترای عمومی پزشکی وزارت متبوع انجام می گیرد این برنامه از مهرماه 1396 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اجرا درآمده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir