برگزاری جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده پزشکی در تالار دکتر عباس ادیب دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده پزشکی روز شنبه مورخ 22/2/1397 از ساعت 11 الی 13 در تالار دکتر ادیب دانشکده با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی، مشاور محترم رئیس دانشکده در امور مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها، معاون محترم پژوهشی دانشکده، معاون محترم اداری و مالی دانشکده، مدیر محترم توسعه و تحقیقات دانشگاه،رئیس محترم مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)، معاون محترم تحصیلات تکمیلی، رئیس محترم مرکز تحقیقات آب و الکترولیت و مسئول پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشکده پزشکی برگزار و مقرر گردید کارشناسی های لازم در این خصوص به سرپرستی خانم دکتر حق جو  معاون محترم پژوهشی دانشگاه انجام و طی یکماه آینده جلسه ای جهت تعیین تکلیف نهایی تشکیل گردد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir