برگزاری جلسه انجمن دانش آموختگان دانشگاه در تالار دکتر ادیب دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/03-13:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 96/1/29 از ساعت 11 الی 13 جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه با حضور اعضای منتخب در تالار دکتر ادیب برگزار گردید. در این جلسه اساسنامه پیشنهادی دانشکده پزشکی که برای کل انجمن دانش آموختگان دانشگاه تهیه گردیده بود مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir