برگزاری جلسه اعضای جدید شورای مشاورین جوان در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/01-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولين جلسه دوره جدید شورای مشاورین جوان دانشکده پزشکی در روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی، معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده، معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، قائم مقام معاون محترم پزشکی عمومی دانشکده، معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی، کارشناسان محترم معاونت دانشجویی فرهنگی دانشجویی دانشکده و اعضای جدید این شورا در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید. به گزارش حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده در این جلسه جناب آقای دکتر صبری رئیس محترم دانشکده پزشکی ضمن اعلام لزوم هماهنگی و تعامل فعال و پویا بین این دانشجویان و مسئولین دانشکده، در مورد اهداف و وظایف و عملکرد این شورا به ایراد سخن پرداختند. بعد از صحبت های ایشان آقایان دکتر یقینی و دکتر زمانی در خصوص مسائل آموزشی و فرهنگی این شورا نکاتی را برای این دانشجویان بیان نمودند. در پایان این جلسه احکام یکساله اعضاء شورا به این عزیزان اهدا شد. لازم به ذکر است در طی رای گیری که در این جلسه به عمل آمد آقای امیر رضا منطقی نژاد و آقای محمدرسول ظهور سلیمانی به ترتیب به سمت دبیر و نایب دبیر شورای مشاورین جوان از سوی اعضاء انتخاب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir