برگزاری جلسه ارزیابی درسنامه دوره کارآموزی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 12 روز دوشنبه 97/11/1 جلسه ای با حضور مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش و مسؤول درسنامه دوره کارآموزی گروه جراحی مغز و  اعصاب در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون محتوای درسنامه بحث و تبادل نظر شد. تدوین درسنامه از اهداف دانشگاه می باشد و گروههای آموزشی موظفند درسنامه های خود را برای چاپ و نشر ارائه نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir