برگزاری جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-12:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ارتقای وب سایت گروه های آموزشی در روز دوشنبه مورخ 97/3/7 با حضور مسوول وکارشناسان EDO، مسوولین سایت گروه های آموزشی و کارشناسان مرکز کامپیوتر در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه بر اقدامات انجام شده از سال 95 تاکنون در خصوص ارتقای وب سایت و نتایج ارزیابی های انجام شده، توضیحاتی ارائه شد.سپس مهم ترین مشکلات شایع در وب سایت گروه های آموزشی مطرح گردید.

لوگوی edo: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir