برگزاری اولین کمیته ستادی ارتقاء مستند سازی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/08-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین کمیته ستادی ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی درسال 95 با دستورجلسه بازنگری در اساسنامه کمیته و چک لیست ارزیابی با حضور دبیران محترم مراکز آموزشی درمانی از ساعت 8 لغایت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/2/20 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir