برگزاری اولین کارگاه آموزشی کمک های اولیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه کارگاه آموزشی "کمک های اولیه" ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه توسط کمیته ایمنی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 از ساعت 12:15 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir