برگزاری اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها و روسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-11:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه گردهمایی روسای پژوهشکده ها، روسای محترم مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی مراکز  آموزشی درمانی وابسته به دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 95/11/30 از ساعت 10 الی 12 با حضور جمعی از مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی، معاونین پژوهشی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده و روسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir