برگزاری اولین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه کمیته اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی روز سه شنبه97/4/5ساعت 11 صبح در محل تالار ادیب با حضور رئیس محترم دانشکده، مدیر محترم مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی، معاونین و اساتید محترم مدعو، اعضاي شوراي مشاورين جوان و نمایندگان دانشجویان پزشکی تشکیل شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir