برگزاری اولین جلسه هیات ممیزه دوره جدید در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/12/26-14:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 8 الی 9:30 روز چهارشنبه مورخ 94/12/26اولین جلسه دوره جدید هیات ممیزه دانشگاه در سال جاری با حضور رئیس محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir