برگزاری اولین جلسه مشترک شورای مدیران گروه های پایه و بالینی در سال 1397

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-13:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 97/2/5 از ساعت 10  صبح اولین جلسه شورای مدیران گروه های پایه و بالینی با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های پایه و بالینی در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه ازمدیران محترم سابق گروه های آموزشی تقدیر به عمل آمد و  سپس از سه نفر از مدیران برتر گروه های آموزشی ( اطفال، طب ایرانی و رادیولوژی) در سال 96 تقدیر و تشکر به عمل آمد و در ادامه دستور کار جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir