برگزاری اولین جلسه از ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه ششمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی" از ساعت 7:30 روز یکشنبه 19/3/ 98با حضور بیش از یک صد نفر از اساتید بالینی در محل تالار طباطبایی برگزار شد. در این جلسه که با استقبال قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی گروههای بالینی دانشکده پزشکی، گروههای آموزشی دانشکده دندان پزشکی و سایر علاقمندان روبرو شده بود، مبحث "کلیات و اصول رفتار حرفه ای" توسط آقایان دکتر محمدی زاده و دکتر رحیمی ارائه گردید.ششمین دوره این کارگاه در هفت جلسه از ساعت 7:30 روزهای یک شنبه از تاریخ 98/3/19 تا 98/4/30 برگزار می شود. این کارگاه دارای امتیاز توانمندسازی اعضای هیأت علمی است که برای هر جلسه گواهی مجزا صادر می گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir