برگزاری اولین جلسه آموزش نرم افزار گسترده اطلاعات هیات علمی (نگاه) برای 11 گروه داوطلب برگزار گردید.

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به سیاست ها و برنامه عملیاتی دانشکده پزشکی مبنی بر فراگیر نمودن نرم افزار نگاه در دانشکده پزشکی اولین جلسه آموزشی آن  با حضور 11 نفر از منشی های گروه های بالینی داوطلب ، در تاریخ 96/5/29 از ساعت 7:30 لغایت 9:30 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار و توسط تیم نرم افزار تحت آموزش قرار گرفتند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir