برگزاری ارزیابی اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی امید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-13:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دور اول ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی درمانی امید با حضور قائم مقام محترم معاون درمان و امور بیمارستان های دانشکده، نماینده محترم دانشکده پرستاری، جمعی از معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و ارزیابان ستادی از ساعت 8 لغایت 14 روز شنبه مورخ 95/12/7 انجام شد. در این ارزیابی نسبت به بررسی مستندات و شواهد، بازدید میدانی از بخش ها و واحدها، مصاحبه با اعضاء محترم هیأت علمی، فراگیران و کارکنان، اقدام و سپس نقاط قوت و قابل بهبود ارزیابی در جلسه پایانی ارائه گردید. همچنین از زحمات و اقدامات موثر و ارزشمند مسئولین، اعضای محترم هیات علمی و کارکنان مرکز قدردانی به عمل آمد

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir