برگزاری اردوی یک روزه همکاران (آقایان ) در مجموعه تفريحي روستاي ماركده در حاشیه زاینده رود

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-14:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز جمعه مورخ 97/2/7 واحد روابط عمومی دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری اردوی یک روزه برادران در مجموعه تفریحی روستای مارکده در حاشیه زیبای زاینده رود نمود. در این برنامه اردو، از  جاذبه های طبیعی این منطقه توسط همکاران شرکت کننده در اردوی فوق بازدید به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir