برگزاری اردوی یک روزه همکاران (آقایان ) در شهرستان باغ بهادران

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/01-7:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز پنجشنبه مورخ 30/2/95 واحد روابط عمومی دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری اردوی تفریحی یک روزه برادران در  شهرستان زیبای باغ بهادران نمود. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir