برنامه کشیک کارورزان جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/28-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارورزان
این بخش از مهر 96 فاقد اینترن می باشد
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir