برنامه کشیک کارورزان جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/19-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارورزان
این بخش از مهر 96 فاقد اینترن می باشد
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir