برنامه کارگاه های آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/12/11-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری  موضوع کارگاه  برگزارکننده  فایل
 4و5 اسفند 94 SDS-PAGE& Western Blot   دکتر حسین خان احمد-دکتر صادق فیض الله زاده  متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
18اسفند 94 آشنایی با فلوسیتومتری

دکتر سید جواد هاشمی نیا

دکتر سپیده طلوعی

متقاضیان جهت ثبت نام به آزمایشگاه مراجعه نموده یا باتلفن37928130 تماس بگیرند.
       
       
       

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir