برنامه کارورزان عفونی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/01/30-16:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارورزان عفونی
از مهرماه 96 برنامه ی اموزشی و روتیشن کارورزان در بخش بیماریهای عفونی حذف گردید.
برنامه ی شهریور ماه 96
برنامه ی مرداد ماه 96
برنامه تير 96
برنامه ی خرداد ماه 96
برنامه ی اردیبهشت ماه 96
برنامه اسفند 95 و نوروز 96

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir