برنامه هفتگی Journal Club

تاریخ ایجاد شنبه,1394/01/29-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام ونام خانوادگی تاریخ ساعت فایل
 1 پروین رمضانی  21 /8/93  11  Leishmania HSP70 null.pdf
         
         
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir