برنامه هفتگی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بیمارستان فیض

شنبه تا چهار شنبه همراه با ویزیت بیماران

 

8-9

 

بخش های بیمارستان

گراند راند

بیمارستان فیض

در هر ماه یک پنجشنبه

 

8-10

 

بخش و درمانگاه

درمانگاه

بیمارستان فیض

شنبه تا چهارشنبه طبق برنامه پیوستی

 

8-12

 

درمانگاها

اطاق عمل

بیمارستان فیض

شنبه تا چهارشنبه

8-14

اتاق عمل

گزارش صبحگاهی

بیمارستان فیض

شنبه تا چهارشنبه

 

7/15 تا 8

 

کلاس درس

ژورنال کلاب

بیمارستان فیض

اولین و  سومین سه شنبه هرماه

 

7/15 تا 8

 

سالن کنفراس

کنفرانس هفتگی

بیمارستان فیض

اخرین پنجشنبه هر ماه

 

8تا 10

 

سالنئ کنفرانس

کنفرانس مشترک

بیمارستان فیض

-

 

-

 

-

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir