برنامه هفتگی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه هفتگی گروه تاریخ اجرا
1

راند

شنبه تا چهار شنبه همراه با ویزیت بیماران

2

گراند راند

دوشنبه ها یک هفته در میان

3

درمانگاه

شنبه تا چهارشنبه طبق برنامه 

4

اتاق عمل

شنبه تا چهارشنبه

5

گزارش صبحگاهی

یکشنبه و سه شنبه

6

ژورنال کلاب

دوشنبه ها(یک هفته در میان)

 

7

کنفرانس هفتگی

آخرین پنجشنبه هر ماه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir