برنامه هفتگی گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانیبخش 

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بيمارستان الزهرا  شنبه تا چهار نشبه  8:30الي 9
گراند راند بيمارستان الزهرا 

شنبه ها 

8:30 الي 10 صبح 

 

 

بخش الزهرا

درمانگاه

بيمارستان الزهرا

بيمارستان صديقه طاهره

بيمارستان شريعتي

از شنبه تا چهارشنبه

9الي 12 صبح

 

 

درمانگاه الزهرا

درمانگاه صديقه طاهره

درمانگاه نور

اطاق عمل

بيمارستان الزهرا

بيمارستان نور

بيمارستان صديقه طاهره

از شنبه تا چهارشنبه

9الي 12

درمانگاه الزهرا

درمانگاه نور

درمانگاه صديقه طاهره

گزارش صبحگاهی

بيمارستان الزهرا

از شنبه تا چهارشنبه

8 صبح

 

 

بخش الزهرا

ژورنال کلاب

بيمارستان الزهرا

چهارشنبه هر هفته

7.5-8.5

 

 

كلاس درس الزهرا

کنفرانس هفتگی

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه ها

8-10 صبح

 

 

درمانگاه الزهرا

کنفرانس مشترک

بيمارستان الزهرا - 

 

شنبه ها 

 

9-10

اتاق   

برنامه هفتگي گروه پوست

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir