برنامه هفتگی گروه طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

درمانگاه

الزهراء(س)

آیت اله کاشانی

عیسی بن مریم (ع)

 نور و حضرت علی اصغر(ع)

بیمارستان امام حسین(ع)

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه – دوشنبه و چهارشنبه

یکشنبه – دوشنبه و سه شنبه

دوشنبه ها یک هفته درمیان

9 الی 13

 

 

درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی

کلاس هفتگی الزهراء(س)

شنبه ها

یکشنبه ها

سه شنبه ها

8 تا 9

7 تا 8

8/15  تا 9/15

سالن کنفرانس پاتولوژی الزهراء(س)

کلاس درس الزهراء(س)

کلاس درس الزهراء(س)

ژورنال کلاب

الزهراء(س)

پنجشنبه سوم هر ماه

8  تا 10

کلاس درس الزهراء(س)

کنفرانس هفتگی

امین

پنجشنبه ها

 

8 تا 10

 

 

سالن بیمارستان امین

کنفرانس مشترک

الزهراء(س)

پنجشنبه ها

( هر سه ماه یکبار)

یکشنبه دوم و چهارم

8 تا 10

 

8 تا 9

کلاس درس الزهراء(س)

 

سالن کنفرانس رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir