برنامه هفتگی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/03-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز خورشید

کلیه روزهای هفته

 

ساعت 8-10

 

بخش و ICU مسمومین

گراند راند

مرکز خورشید

پنج شنبه اول و سوم هر ماه

 

ساعت 8 صبح

 

بخش مسمومین

درمانگاه

مرکز خورشید

شنبه ها

 

10-13

 

کلینیک خورشید

اطاق عمل

-------

---------

----------

--------

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

پنج شنبه  دوم و چهارم هر ماه

 

ساعت 8 صبح

 

بخش مسمومین

ژورنال کلاب

مرکز خورشید

چهار شنبه سوم ماه

 

10-13

 

کلاس های مرکز خورشید

کنفرانس هفتگی

مرکز خورشید

سه شنبه ها

 

10-13

 

کلاس های مرکز خورشید

کنفرانس مشترک

مرکز خورشید

دو شنبه ها

 

8-10

 

سالن کنفرانس مرکز

 
بررسی کتب و متون مسمومیت ها

 

مرکز خورشید پنج شنبه ها 10-12 شورای بخش مسمومین

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir