برنامه هفتگی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-12:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز خورشید

کلیه روزهای هفته

 

ساعت 8-10

 

بخش و ICU مسمومین

درمانگاه

مرکز خورشید

شنبه تا چهارشنبه

Link

 

10-13

 

کلینیک خورشید

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

شنبه تا چهارشنبه

 

ساعت 7/45صبح

 

بخش مسمومین

ژورنال کلاب

مرکز خورشید

پنجشنبه سوم ماه

 

10-13

 

کلاس های مرکز خورشید

کنفرانس مشترک

مرکز خورشید

دو شنبه ها

 

8-10

 

سالن کنفرانس مرکز

 
بررسی کتب و متون مسمومیتها

 

مرکز خورشید پنج شنبه دوم هر ماه 10-12 شورای بخش مسمومین

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir