برنامه هفتگی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/27-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه نوید رسیدگی و بروز کردن محتواها تعیین و پاسخدهی به تکالیف طراحی و تصحیح آزمون پاسخ به گفتگو پاسخ به پیامها بارگذاری کلاس
شنبه دکتر اطرشی دکتر دوروشی دکتر قشلاقی دکتر ذوفقاری دکترایزدی

دکتر معمار

دکتر نعمتی
یکشنبه دکتر دوروشی دکتر اطرشی دکتر ذوفقاری

دکتر معمار

 دکتر نعمتی
دکتر قشلاقی دکتر ایزدی
دوشنبه دکتر قشلاقی دکتر ذوفقاری

دکتر معمار

 دکتر نعمتی
دکتر ایزدی دکتر دوروشی دکتر اطرشی
سه شنبه دکتر ذوفقاری دکتر قشلاقی دکتر ایزدی دکتر اطرشی

دکتر معمار

 دکتر نعمتی
دکتر اطرشی
چهارشنبه دکترایزدی

دکتر معمار

 دکتر نعمتی
دکتر اطرشی دکتر دوروشی دکتر ذوفقاری دکتر اطرشی
 

پنج شنبه

دکتر معمار

 دکتر نعمتی
دکتر ایزدی دکتر دوروشی دکتر قشلاقی دکتر اطرشی دکتر ذوفقاری
****

با توجه به شرایط بحران کرونا ، ویزیت بیماران هرروز از ساعت 14-8 توسط اتندینگ محترم و با حضور دستیاران فلوشیپ و کارورزان شیفت برگزار می گردد. دریافت برنامه ویزیت -برنامه BBB

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir