برنامه هفتگی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/19-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز خورشید

کلیه روزهای هفته

 

ساعت 8-10

 

بخش و ICU مسمومین

گراند راند

مرکز خورشید

پنج شنبه اول و سوم هر ماه

 

ساعت 8 صبح

 

بخش مسمومین

درمانگاه

مرکز خورشید

شنبه ها

 

10-13

 

کلینیک خورشید

اطاق عمل

-------

---------

----------

--------

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)

پنج شنبه  دوم و چهارم هر ماه

 

ساعت 8 صبح

 

بخش مسمومین

ژورنال کلاب

مرکز خورشید

چهار شنبه سوم ماه

 

10-13

 

کلاس های مرکز خورشید

کنفرانس هفتگی

مرکز خورشید

سه شنبه ها

 

10-13

 

کلاس های مرکز خورشید

کنفرانس مشترک

مرکز خورشید

دو شنبه ها

 

8-10

 

سالن کنفرانس مرکز

 
بررسی کتب و متون مسمومیت ها

 

مرکز خورشید پنج شنبه ها 10-12 شورای بخش مسمومین

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir