برنامه هفتگی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-8:31
Printer-friendly versionPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

   

 

گراند راند

خورشید 

یکشنبه 

8-10 

سالن کنفرانس روانپزشکی

درمانگاه

خورشید -کلینک شهید مطهری 

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه 

8 - 11 

کلینک روان درمانی 

اطاق عمل

 

 

 

 

گزارش صبحگاهی

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی

 

 

 

 

کنفرانس مشترک

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir