برنامه هفتگی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/25-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

شنبه و یکشنبه

 

7-8 صبح

 

بخشهای بستری بیمارستانسیدالشهداء(ع)

درمانگاه

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

هر روز

 

9 صبح - بعد از اتمام کلاس آموزش تئوری 

 

درمانگاه رادیوتراپی

گزارش صبحگاهی

case problem

دوشنبه 

 

8 صبح

 

سالن آموزش گروه

ژورنال کلاب

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

چهارشنبه ها یک هفته در میان

 

8صبح

 

سالن گروه رادیوانکولوژی

کنفرانس هفتگی

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

سه شنبه 

 

8 صبح

 

سالن شورای بیمارستان  سیدالشهداء(ع)

ژورنال کلاب مشترک

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

چهارشنبه ها یک هفته در میان

 

7.5 صبح

 

سالن بیمارستان سیدالشهداء(ع)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir