برنامه هفتگی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-6:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

الزهرا (س)

هر روز

12-9

 

 

بخش

آیت اله کاشانی  هر روز 12-9 بخش
گراند راند

الزهرا

روز های سه شنبه

 

9-8

 

کلاس طبقه زیرزمین

کاشانی ( معرفی بیمار )

کاشانی ( صرع )

روزهای سه شنبه

روز شنبه و سه شنبه

10-8/30

9-7

کلاسهای کاشانی

سالن کنفرانس

درمانگاه

الزهرا(س)

روزهای شنبه تاچهارشنبه

12-9

 

 

درمانگاه الزهرا

کاشانی روزهای شنبه تاچهارشنبه 12-9 درمانگاه کاشانی
اطاق عمل

بیمارستان الزهرا

شنبه-یکشنبه - سه شنبه -چهارشنبه

12-8

اطاق عمل الزهرا آنژیو مغز

بیمارستان کاشانی ------------- ----------------- ---------------
گزارش صبحگاهی

الزهرا (س)

روزهای شنبه - یکشنبه

 

9-8

 

کلاس طبقه زیرزمین الزهرا

کاشانی روزهای دوشنبه 9-8 سالن کنفرانس کاشانی
ژورنال کلاب

الزهرا (س)

روزهای یکشنبه

 

9-8

 

کلاس طبقه زیرزمین الزهرا

کاشانی روزهای یکشنبه - دوشنبه 9-8 سالن کنفرانس کاشانی
کنفرانس هفتگی

الزهرا

روز چهارشنبه

9-8

سالن کنفرانس الزهرا

کاشانی روز چهارشنبه

 

9-8

سالن کنفرانس کاشانی
کنفرانس مشترک

الزهرا

روز چهارشنبه

 

9-8

 

سالن کنفرانس رادیولوژی

کاشانی چهارشنبه 9-8 سالن کنفرانس کاشانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir