برنامه هفتگی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/09-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان الزهرا

بيمارستان كاشاني

شنبه تا چهارشنبه

8:30 الي 9 صبح

7:30 الي 8:30 صبح

 

بخش هاي جراحي بيمارستان الزهرا

بخش جراحي بيمارستان كاشاني

گراند راند

بيمارستان الزهرا

سه شنبه ها

7:30 الي 9 صبح

 

 

به تريب در بخش هاي جراحي

درمانگاه

بيمارستان الزهرا

بيمارستان سوانح

بيمارستان كاشاني

بيمارستان امام رضا

 

از شنبه تا چهارشنبه

از شنبه تا چهارشنبه

يكشنبه و سه شنبه

چهارشنبه  

 

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

 

درمانگاه بيمارستان

مربوطه

اطاق عمل

يمارستان الزهرا

بيمارستان سوانح

بيمارستان كاشاني

هر روز از شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 4 بعد از ظهر

اتاق عمل بيمارستان مربوطه

گزارش صبحگاهی

بيمارستان الزهرا

هر روز شنبه تا چهارشنبه

 

ساعت 7:15 تا 7:45

 

كلاس شماره 2 بيمارستان االزهرا

ژورنال کلاب

بيمارستان الزهرا

چهارشنبه ها

 

ساعت 7:15 الي 9 صبح

 

كلاس شماره 2 بيمارستان االزهرا

کنفرانس هفتگی

بيمارستان الزهرا

يكشنبه ها و دوشنبه ها

7:15 الي 8:15 صبح

 

 

كلاس شماره 2

کنفرانس مشترک

بيمارستان الزهرا

شنبه ها

 

7:15 الي 9 صبح

 

كلاس شماره 2 بيمارستان الزهرا

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir