برنامه هفتگی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/02-7:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

بيمارستان كاشاني

بیمارستان امین

یبمارستان سوانح

بیمارستان امام رضا

بیمارستان امام حسین )ع)

شنبه تا چهارشنبه

8:30 الي 9 صبح

7:30 الي 8:30 صبح

 

بخش هاي جراحي بيمارستان الزهرا،  كاشاني, امین, امام رضا , سوانح, امام حسین

گراند راند

بيمارستان امین

سه شنبه ها

7:30 الي 9 صبح

 

 

در بخش هاي جراحي

درمانگاه

بيمارستان امین

بيمارستان سوانح

بيمارستان كاشاني

بيمارستان امام رضا

بیمارستان امام حسین (ع)

 

از شنبه تا چهارشنبه

از شنبه تا چهارشنبه

يكشنبه و سه شنبه

چهارشنبه  

 

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

9 الي 12 ظهر

 

درمانگاه بيمارستان

مربوطه

اطاق عمل

بيمارستان الزهرا

بيمارستان سوانح

بيمارستان كاشاني

بیمارستان امام حسین

بیمارستان امین

بیمارستان امام رضا

هر روز از شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 4 بعد از ظهر

اتاق عمل بيمارستان مربوطه

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امین

هر روز شنبه تا چهارشنبه

 

ساعت 7:15 تا 7:45

 

 

ژورنال کلاب

بيمارستان امین

بیمارستان سوانح

چهارشنبه ها

 

ساعت 7:15 الي 9 صبح

 

 

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امین

بیمارستان سوانح

يكشنبه ها و دوشنبه ها

7:15 الي 8:15 صبح

 

 

 

کنفرانس مشترک

 

     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir