برنامه هفتگی گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مراکز آموزشی راند گراند راند کنفرانس هفتگی ژورنال کلاب گزارش صبحگاهی اتاق عمل

  مرکز پزشکی الزهرا(س)

اتاق عمل

-

-

شنبه ها و پنجشنبه ها

8.30- 7.15  صبح

کلاس شماره 4

چهارشنبه ها

8.30- 7.15 صبح

کلاس شماره 4

هر روز

8- 7 صبح

اتاق عمل

هر روز

8 صبح الی 20

مرکز پزشکی الزهرا(س)

بخش ICU

هر روز

10.30- 8

ICU

چهارشنبه ها با گروه داخلی (ریه)

12- 10.30

ICU

یکشنبه و سه شنبه

12- 11

کلاس در ICU

یکی از سه شنبه ها در ماه

12- 11

کلاس در ICU

دوشنبه ها

7 صبح

ICU

-
مرکز پزشکی فیض

-

-

شنبه تا چهارشنبه

1 ساعت در تایم اداری

اتاق عمل- اتاق پزشکان

یک روز در هفته

13- 12

اتاق عمل- اتاق پزشکان

یکشنبه یا سه شنبه

7.45- 7.15

اتاق عمل- اتاق پزشکان

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح الی 20

پنجشنبه ها (صبح)

اتاق عمل

مرکز پزشکی کاشانی

هر روز

11- 8.30

ICU

-

-

-

یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه

8- 7.30

کلاس ابتدای بخش ENT

شنبه تا چهارشنبه

اعصاب- ارتوپدی17- 8

جراحی- ENT

و اتاق عمل اورژانس

24 ساعته

مرکز پزشکی شهید چمران

شنبه تا چهارشنبه

10.30- 9.30

ICU

شنبه

8.30- 7.30

سالن کنفرانس

دوشنبه

8.30- 7.30

سالن کنفرانس

چهارشنبه

9.30- 9

اتاق عمل

-

شنبه تا چهارشنبه

19- 7.30

اتاق عمل

مرکز پزشکی شهید بهشتی

هرروز

8.30- 7.30

ICU

-

یکشنبه و سه شنبه

11.30- 10.30

اتاق عمل

- -

هر روز

17- 8

اتاق عمل

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir