برنامه هفتگی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/21-1:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عرصه های بالینی

مركز آموزشي

روز

ساعت

مكان اجرا

راند

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور – بیمارستان امین

شنبه تا چهارشنبه 

7.5-8.5

بخش اورولوژی هر سه بیمارستان

گراند راند

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه

7.5-8.5

بخش اورولوژی بیمارستان الزهرا 

درمانگاه

بیمارستان الزهرا – بيمارستان نور – بیمارستان امین

شنبه تا چهارشنبه 

9-12

درمانگاه  هر سه بیمارستان

اطاق عمل

بیمارستان الزهرا – بيمارستان نور – بیمارستان امین

شنبه تا چهارشنبه 

8-14

اتاق عمل  هر سه بیمارستان

گزارش صبحگاهي

بيمارستان الزهرا – بيمارستان نور – بیمارستان امین

شنبه تا چهارشنبه 

7صبح

اتاق روز در بخش  هر سه بیمارستان

ژورنال

بيمارستان نور

شنبه ها

7-9.5

سالن نور بيمارستان خورشید

كنفرانس

بيمارستان الزهرا

پنجشنبه ها

8-10

كلاس شماره ۶ بيمارستان الزهرا

كنفرانس مشترك

يمارستان الزهرا – بيمارستان نور

پنجشنبه هاو شنبه ها باتاريخهاي مشخص شده 

8-10

كلاس شماره ۶ بيمارستان الزهرا یا سالن نور بیمارستان خورشید

ليست جلسات مشترك 

 
برنامه هفتگي اساتيد گروه ارولوژي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir