برنامه هفتگی کارآموزان پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارآموزان
طبق برنامه و تقسيم بندي دانشجويان در يك ماه گروهي كه بايد در بخش باشند با رزيدنت و استاد هر روز بخش را راند مي نمايند 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir