برنامه هفتگی کارآموزان پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-7:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارآموزان
طبق برنامه و تقسيم بندي دانشجويان در يك ماه گروهي كه بايد در بخش باشند با رزيدنت و استاد هر روز بخش را راند مي نمايند 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir