برنامه هفتگی مرکز مشاوره

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/06/10-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه زمانبندی حضور مشاورین در دفتر مشاوره  نیمسال اول 95-94

 

شنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره
یک شنبه خانم طغیانی مشاور
دوشنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره
سه شنبه آقای دکتر ابطحی مشاور
چهارشنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir