برنامه هفتگی مرکز مشاوره

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/09/01-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه زمانبندی حضور مشاورین در دفتر مشاوره  نیمسال اول 95-94

 

شنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره
یک شنبه خانم طغیانی مشاور
دوشنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره
سه شنبه آقای دکتر ابطحی مشاور
چهارشنبه خانم قاسمی کارشناس مشاوره

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir