برنامه هفتگی روانپزشکی 99-98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بالینی

 خورشید

همه روزه (طبق برنامه اساتید)

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

اورژانس روانپزشکی

الزهرا یک روز درمیان(دستیاران)

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش روانپزشکی اطفال
کاشانی هر  روز

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش نوروسایکیاتری
مدرس به جز دوشنبه ها

پس از اتمام جلسات آموزشی ساعت 8/45

بخش سالمندان

گراندراند

خورشید

یکشنبه ها

8-10

بصورت مجازی

الزهرا یکشنبه ها 8/30-11 بصورت مجازی
مدرس شنبه ها 8-10 بصورت مجازی
ماژور راند

خورشید

سه شنبه‌ها

9-10

به دلیل شیوع کرونا، فعلا برگزار نمی گردد

گزارش صبحگاهی

خورشید

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 

7.30-8.15

به دلیل شیوع کرونا، فعلا برگزار نمی گردد

ژورنال کلاب

 خورشید

 سه شنبه‌های اول و سوم هر ماه

8-9/30

بصورت مجازی

الزهرا پنج شنبه چهارم هرماه 8-9/30

به دلیل شیوع کرونا، فعلا برگزار نمی گردد

سخنرانی اساتید

خورشید

 

سه شنبه‌های دوم و چهارم هرماه

 

8-9/30

 

بصورت مجازی
دیس شارژ کنفرانس

 خورشید

پنج شنبه‌های دوم هرماه

8-9/30

به دلیل شیوع کرونا، فعلا برگزار نمی گردد

 الزهرا به دلیل شیوع کرونا، فعلا برگزار نمی گردد
درمانگاه خورشید-الزهرا-کاشانی-مدرس-امید-امین دانلود برنامه کامل درمانگاه های روانپزشکی در مراکز مختلف

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir