برنامه هفتگی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/10-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند بالینی

اساتید

دستیاران

یک روز درمیان

یک روز درمیان

 

پس از اتمام جلسات آموزشی

 

خورشید: اورژانس و بخش های روانپزشکی

الزهرا: بخش روانپزشکی اطفال

کاشانی: 

گراند راند

خورشید

یکشنبه

 

7.45-10

 

خورشید:کلاس درس روانپزشکی

الزهرا- بخش

درمانگاه

خورشید

الزهرا

روزهای زوج

همه روزه

 

8.30-12

8.30-12

 

کلینیک ویژه خورشید

درمانگاه روانپزشکی الزهرا

درمانگاه شریعتی

ماژور راند

خورشید

سه شنبه ها

9-10

کلاس درس روانپزشکی

گزارش صبحگاهی

خورشید

شنبه ها و دوشنبه ها

7.30-8.45

کلاس درس روانپزشکی

ژورنال کلاب

خورشید

سه شنبه ها

 

8.30- 7.45

کلاس درس روانپزشکی

الزهرا- بخش

کنفرانس هفتگی

خورشید

دیس شارژ کنفرانس: پنج شنبه های دوم هر ماه

 

8-9.30

 

کلاس در روانپزشکی

کنفرانس مشترک

خورشید

سه شنبه ها

10-12

علوم رفتاری

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir