برنامه هفتگی بخش هماتولوژی و سرطان شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/15-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا 

سیدالشهدا

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا جهارشنبه

9:30-13

9:30-13

 

بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

گراند راند

سیدالشهدا

دوشنبه ها 

 

11-13

 

بخش هماتولوژی

درمانگاه

الزهرا 

سیدالشهدا

یک شنبه 

شنبه-یک شنبه-سه شنبه

 

 

9-14

9-14

 

 

 

درمانگاه

درمانگاه

پروسیجر

سیداشهدا

الزهرا

هر روز هفته

14-15

دی کلینیک

گزارش صبحگاهی

الزهرا

شنبه تا سه شنبه

 

7:30-8:30

 

کلاس شماره 1

ژورنال کلاب

سیدالشهدا

چهارشنبه 

8:30-9:30

 

 

کلاس درس سیدالشهدا

کلاس لام 

سیدالشهدا

پنج شنبه ها 

 

7:30-10:30

 

اتاق میکروسکوپ

کنفرانس مشترک

سید الشهدا

سه شنبه

 

7:30-9

 

سالن کنفرانس

  قابل ذکر است با توجه به بحران کرونا در گروه داخلی گزارش صبحگاهی برگزار نمی شود      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir