برنامه هفتگی بخش غدد و متابولیسم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

 

 

 

 

 

گراند راند

 

 

 

 

 

 

درمانگاه

 

 

 

 

 

 

اطاق عمل

 

 

 

 

گزارش صبحگاهی

 

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی

 

 

 

 

 

 

کنفرانس مشترک

 

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir