برنامه هفتگی بخش روماتولوژی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/15-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

الزهرا

خورشید

کلیه روزهای هفته

 

9-11

 

 

بخش روماتولوژی

گراند راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

سه شنبه ها

 

9-11

 

بخش روماتولوژی

درمانگاه

مرکز اموزشی درمانی الزهرا و بیمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه

9-11

 

درمانگاه شماره 1

اطاق عمل

-

-

-

-

گزارش صبحگاهی

مرکز اموزشی درمانی الزهرا و  بیمارستان خورشید

شنبه تا سه شنبه

 

7:30-8:30

 

کلاس شماره 1 مرکز اموزشی درمانی الزهرا(س) و سالن دکتر وثوقی خورشید

ژورنال کلاب

مرکز اموزشی درمانی الزهرا و بیمارستان خورشید

یک شنبه

 

11-12

 

کلاس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی الزهرا و سالت دکتر وثوقی

کنفرانس هفتگی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

چهارشنبه

 

11-12

کلاس شماره 1 مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)
کنفرانس مشترک

-

-

-

 

 

-

ب به دلیل بحران کرونا برنامه کنفرانس هفتگی و ژورنال کلاپ و گراند راند بصورت مجازی برگزار می گردد قابل ذکر است با توجه به بحران کرونا در گروه داخلی گزارش صبحگاهی برگزار نمی شود    

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir