برنامه هفتگی اعضاء

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/16-6:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه هفتگی آقای دکتر محمودیان

روزهای هفته

10-8

12-10

12.20-12

14-12.20

شنبه

گروه - کارگاه کارورزی

کلیات پزشکی

نماز

متفرقه

یکشنبه

ماموریت آموزشی

نماز

مطالعه

دوشنبه

گروه

گروه

نماز

گروه

سه شنبه

ارتقاء سلامت

آشنایی با نظام سلامت

نماز

گروه

چهار شنبه

شورای پژوهشی نسیم مهر

گروه

نماز

کنفرانس های دستیاری

پنج شنبه

ماموریت آموزشی یا فعالیت پژوهشی

نماز

---------

برنامه هفتگی خانم دکتر سیادت

روزهای هفته

برنامه کاری

شنبه

کارگاه کارورزی / کارآموزی

یکشنبه

فیلد پزشکی اجتماعی

دوشنبه

کلاس دستیاری-شورای گروه و شورای پژوهشی گروه

سه شنبه

معاونت پژوهشی

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشکده- گروه- ژورنال کلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی خانم دکتر پرستو گلشیری

روزهای هفته

برنامه کاری

شنبه

کارگاه کارورزی/ کاراموزی

یکشنبه

ماموریت در مراکز و خانه های بهداشت

دوشنبه

کلاس کارشناسی -شورای گروه و شورای پژوهشی گروه

سه شنبه

کلاس دستیاری- برنامه ریزی کاراموزی

چهارشنبه

دفتر مشاوره

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

برنامه هفتگی خانم دکتر شاه ثنایی

روزهای هفته

 8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

مشاوره تحصیلی دانشجویان / کارگاه کار آموزی و کارورزی

مرکز مشاوره تحقیقات/ کارگاه کار آموزی و کارورزی

مرکز مشاوره تحقیقات

امور پژوهشی

یکشنبه

کلاس دستیاری/ کارگاه کار آموزی وکارورزی

امور مربوط به آزمون ها/ کارگاه کار آموزی  وکارورزی

امور مربوط به آزمون ها 

امور پژوهشی

دوشنبه امورمربوط به  پزشک خانواده کارگاه کار آموزی و کارورزی

امورمربوط به  پزشک خانواده/ کارگاه کار آموزی  وکارورزی

شورای  پژوهشی /شورای گروه

 

امور پژوهشی

سه شنبه

فیلد ماموریت/ کارگاه کار آموزی و کارورزی

فیلد ماموریت/ کارگاه کار آموزی کارورزی

فیلد ماموریت/ کارگاه کار آموزی و کارورزی

امور پژوهشی

چهارشنبه

شورای پژوهشی دانشکده

مرکز مشاوره تحقیقات/ کارگاه کار آموزی کارورزی

مرکز مشاوره تحقیقات

امور پژوهشی

پنج شنبه

توسعه فردی یا آزمون ها

توسعه فردی یا آزمون ها

توسعه فردی یا آزمون ها

----------

 

برنامه هفتگی آقای دکتر علیرضا صفائیان

روز هفته

برنامه کاری

شنبه

حضور در گروه/ آموزش دستیاران/ آموزش در فیلد

یکشنبه

حضور در گروه/ آموزش دستیاران/ آموزش در فیلد

دوشنبه

حضور در گروه/ آموزش دستیاران/ آموزش در فیلد

سه شنبه

درمانگاه طب کار بیمارستان الزهرا

چهارشنبه

حضور در گروه/ آموزش دستیاران/ آموزش در فیلد

پنج شنبه

درمانگاه طب کار بیمارستان الزهرا

 

برنامه هفتگی آقای دکتر علیرضا مرتضوی 

روزهای هفته برنامه کاری

شنبه

کارگاه کارآموزی و کارورزی

یکشنبه

 حضور در گروه / آموزش در فیلد/ آموزش دستیاران

دوشنبه

حضور در گروه / آموزش در فیلد

سه شنبه

حضور در گروه / آموزش در فیلد

چهارشنبه

شورای تحصیلات تکمیلی/ جلسه ژورنال کلاب

برنامه هفتگی دکتر نگاه توکلی فرد

روز هفته

برنامه کاری

شنبه

آموزش کارآموزی و کارورزی

یکشنبه

مرکز مشاوره تحقیقات

دوشنبه

گروه/ شورای پژوهشی و شورای گروه

سه شنبه

مرکز مشاوره تحقیقات

چهارشنبه

گروه/جلسات ژورنال کلاب

 
برنامه هفتگی خانم دکتر انصاری

روزهای هفته

برنامه کاری

شنبه

آموزش کارآموزی /کارورزی در فیلد

یکشنبه

مرکز مشاوره تحقیقات/کلاسهای دانشجویان پزشکی

دوشنبه

گروه/شورای پژوهشی/شورای گروه

سه شنبه

معاونت پژوهشی/گروه

چهارشنبه

شورای تحصیلات تکمیلی/ جلسه ژورنال کلاب

 
 
برنامه هفتگی خانم دکتر بابک

روز

فعالیت

محل حضور

روز

فعالیت

محل حضور

1

امتحان کارآموزان

         فیلد

15

آموزش کارآموزان

فیلد

2

کارگاه کارآموزی/کارورزی

گروه پزشکی اجتماعی

16

پژوهش

گروه پزشکی اجتماعی

3

کارگاه کارآموزی/کارورزی

گروه پزشکی اجتماعی

17

پژوهش

گروه پزشکی اجتماعی

4

کارگاه کارآموزی/کارورزی

گروه پزشکی اجتماعی

18

آموزش کارآموزان

فیلد

5

کارگاه آموزشی

تالارمعرفت دانشکده پرستاری مامایی

19

جلسه بین دانشگاهی رشته پزشکی خانواده

گروه پزشکی اجتماعی

6

کارگاه آموزشی

تالارمعرفت دانشکده پرستاری مامایی

20

سایکوسوماتیک

مرکزتحقیقات سایکوسوماتیک

8

آموزش کارآموزان

فیلد

22

پژوهش

گروه پزشکی اجتماعی

9

تدریس

دانشکده پزشکی

23

پژوهش

گروه پزشکی اجتماعی

10

تدریس

دانشکده پزشکی/ دانشکده بهداشت

24

تدریس

دانشکده بهداشت

11

پژوهش

گروه پزشکی اجتماعی

25

آموزش کارآموزان

فیلد

12

کارگاه آموزشی

EDC

26

امتحان کارورزان

         فیلد

13

کارگاه آموزشی

EDC

29

امتحان کارآموزان

         فیلد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir