برنامه های بازآموزی و آموزش مداوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/09/18-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان برنامه گروه بر گزار کننده محل برگزاری دبیر اجرای تاریخ برگزاری
مروري بر گرافي هاي رنگي

راديولوژي

همراه با امور پرتوهاي معاونت درمان

مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني آقاي مهندس عماني

94/8/11

94/9/15

94/10/27

 

آشنايي با مواد حاجب جديد، كاربرد و عوارض آن در راديولوژي

راديولوژي

همراه با امور پرتوهاي معاونت درمان

مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني آقاي مهندس عماني

94/3/30

94/5/11

94/6/29

اصول كار با دستگاههاي راديولوژي ديجيتال

راديولوژي

همراه با امور پرتوهاي معاونت درمان

مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني آقاي مهندس عماني

94/5/31

94/6/11

94/6/15

كنفرانس هاي هفتگي راديولوژي با امتياز بازآموزي راديولوژي بيمارستان الزهرا (س) سركار خانم دكتر مريم مرادي هر هفته روزهاي دوشنبه از مهر ماه لغايت پايان خرداد ماه
 دوره كوتاه مدت سي تي اسكن  راديولوژي  بيمارستان الزهرا(س)  سركارخانم دكتر آتوسا اديبي متعاقبا اعلام مي گردد.
دوره كوتاه مدت حرفه اي سونوگرافي داپلر راديولوژي بيمارستان الزهرا (س) سركار خانم دكتر آتوسا اديبي متعاقبا اعلام مي گردد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir