برنامه عملیاتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-14:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه دوره اجرایی
2 برنامه عملياتي گروه راديولوژي  1398 - 1397
2 برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی  1396 - 1395
1 برنامه عملیاتی گروه رادیولوژی 1394 - 1393

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir